OK  
  OK        Cancel  

BOOKS

DaniŽl Merlevede (red.) Rommelpot. [26 december 1945 - 24 december 1949. Vier jaargangen, alle nummers compleet!] Anttwerpen, NV Ontspanningslectuur, 1945-1949.
€ 950.00
Complete reeks van vier jaargangen. Alle 182 verschenen nummers zijn aanwezig: jg1: 52nrs (1 t.e.m. 52), jg2: 45nrs. (1 t.e.m. 52), jg3: 38nrs. (1 t.e.m. 52) en jg4: 47nrs. (1 t.e.m. 48). Sommige afleveringen tellen voor meerdere nummers. Formaat: ca. 32x22cm., meestal 16pp. per nummer. GeÔllustreerd in z/w. In zeer goede staat. Allemaal originele, losse nummers, niet afgesneden of samengebonden. Uitzonderlijke verzameling in zeer goede staat..
Itemnummer 13185
Satirisch weekblad (26 december 1945 ? 24 december 1949). Werd uitgegeven door de naamloze vennootschap Ontspanningslectuur, opgericht op 28 januari 1946 te Antwerpen. De titel was geÔnspireerd op Rommelpot van 't Hanekot, het hekeldicht van Joost van de Vondel. Rommelpot was een initiatief van DaniŽl Merlevede, die tevens de redactionele leiding op zich nam. De afgevaardigd bestuurder van Ontspanningslectuur, Martha Dolfyn, werd verantwoordelijk uitgever. Verder waren Edgar Boonen, Remi Piryns, Louis Ryckeboer en Arthur de Bruyne betrokken bij de oprichting. Algauw voegde Renaat Joostens zich bij dit zestal. Rommelpot kantte zich tegen de Belgische regering en haar in Londen voorbereide besluitwetten met betrekking tot de repressie. Het blad veroordeelde scherp de gevolgen van de naoorlogse bestraffing van de collaboratie, die naar zijn mening vooral de bestraffing van de Vlaamsgezinden en niet van de landverraders op het oog had. Er werd gepleit voor een "politiek van verzoening en vergeving", evenals voor een soepele toepassing van de wet-Jules Lejeune inzake de vervroegde vrijlating voor de veroordeelden van de repressie. Lange gevangenisstraffen en executies werden afgekeurd. Rommelpot verdedigde de vervolgde Vlaamsgezinden en meende dat er uit hun rangen een economische, sociale en culturele macht zou groeien. Er werd geprotesteerd tegen de dynamitering van de IJzertoren en tegen de taaltoestanden in Vlaanderen en Brussel. Rommelpot steunde de Groot-Nederlandse beweging. Het blad was echter niet anti-Belgisch, maar eiste een plaats op voor Vlaanderen. Het tijdschrift steunde de oprichting van de Vlaamse Concentratie (1949), waarvan het manifest in het blad werd afgedrukt. Talrijke journalisten en letterkundigen werkten, onder een pseudoniem, mee: onder anderen Ryckeboer (Romulus Pot), Joostens (Decanus o.d. en Piet Punt), ValŤre Depauw (Piet Canneel) en Ernest Claes (G. van Hasselt). Van Joostens verscheen een versie van Reinaard de Vos, "de zwarte met het incivieke baardje" (een satire op de repressie), die nadien door Ontspanningslectuur in boekvorm werd uitgegeven. Depauw publiceerde delen van De dood met de kogel, over de gefusilleerde katholieke volksvertegenwoordiger Leo Vindevogel, dat eveneens in boekvorm verscheen. Van Claes verschenen verhalen gesitueerd in de repressietijd, zoals De Oude Moeder. Het blad behaalde een oplage van meer dan 10.000 exemplaren. Na een jaar steeg het protest, vooral van de zijde van het verzet. De verkoop aan stations werd verboden, er vonden huiszoekingen plaats en een aantal documenten en exemplaren werd in beslag genomen. In de nacht van 14 op 15 juni 1947 ontplofte er bij het gebouw van Rommelpot een bom. In de herfst van 1947 begon in Antwerpen een proces tegen Merlevede en Leona Braeken, de drukster van het blad. De beschuldigingen luidden: uitoefenen van een negatieve invloed op de geest van het leger en de bevolking in oorlogstijd (het land was officieel nog in oorlog) en het uitgeven van een weekblad en andere publicaties door Ontspanningslectuur zonder exacte vermelding van namen, drukkers of adressen. Het proces werd herhaaldelijk uitgesteld. Op 16 december 1948 werd Rommelpot uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke geldstraf. In beroep bleek dat de eerste beschuldiging verjaard was en werd het blad vrijgesproken voor de andere beschuldigingen. Niettemin nam Dolfyn ontslag. Ze werd vervangen door R. Pairon. Na een periode van succes verminderde de invloed van Rommelpot, tot het in 1949 ophield te verschijnen. (Uit: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging - NEVB online)


Back to Top