OK  
  OK        Cancel  

BOOKS

Coll. / Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. [Doorlopende reeks van deel I tot en met XXX. Met 6 delen registers.] Antwerpen, Centrum voor Studie en Documentatie, 1964-1980.
€ 595.00
36 delen. Doorlopende reeks van 30 opeenvolgende titels en 6 delen met registers, deel I t/m 10 en 2 delen register in gebonden band, deel XI t/m XXX en 4 delen register in softcover, allen in goede tot zeer goede staat (soms wat lichte gebruikssporen of kleine beschadigingen aan de buitenzijde, 4 deeltjes met een stickertje op de rug en een stempel op de 1e pagina). "Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel XXXIII.".
Itemnummer 12893
I: Volkskunde 1888-193 / II: Volkskunde 1939-1960 / III: Rond den Heerd 1865-1902 / IV: A. Grootmoederken 1842 - Wodana 1843. B. Tijdschriften met Museum in de Titel / V: Westvlaamse tijdschriften 1850-1960 / VI: Eigen Schoon en de Brabander 1911-1960 / VII:Oostvlaamsche zanten 1926-1960 / VIII: Biekorf 1890-1960 / IX: Zuidnederlandse tijdschriften voor 1850 / X: Tijdschriften provincie Antwerpen 1850-1960 / XI: 'T Daghet in den Oosten 1885-1914 - De geschiedenis van het tijdschrift in het kader van de Limburgse volkskunde / XII: Eigen Volk - Ons Eigen Volk 1929-1944 / XIII: Zeeuwse tijdschriften 1850-1960 - Zeeuwse volksalmanak 1836-1847 / XIV: Zuidnederlandse toeristische tijdschriften 1895-1960 / XV: Algemene Konst- en Letterbode 1788-1862 / XVI: Oostvlaamse Tijdschriften 1823-1960 / XVII: Brabantse tijdschriften 1921-1960: a. Brabantse Folklore. b. Jaarboeken van Diest. Gedenkschriften van Halle / XVIII: Tijdschriften Antwerpen-Stad 1850-1960 / XIX: Tijdschriften van de geestelijkheid in Vlaanderen 1950-1960 / XX: Limburgse tijdschriften 1880-1960 / XXI: Leuvense studententijdschriften 1839-1860 / XXII: Tijdschriften uit Frans-Vlaanderen 1800-1960 / XXIII: Vier bibliografische tijdschriften 1903-1960 / XXIV: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1960 / XXV: Driemaandelijkse bladen (1902-1930; 1949-1960) - Neerlands Volksleven (1951-1960) / XXVI: Duitse volkskundige tijdschriften 1842-1960 / XXVII: Maatschappijen Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (1854-1960) - Filologencongressen (1898-1960) - Wetenschappelijke Tijdingen (1935-1960) / XXVIII: Brusselse tijdschriften 1855-1960 / XXIX: Vlaamse literaire tijdschriften 1850-1960. XXX: Brugse almanakken 1683-1850. Registers (5 delen) A: Persoons-en plaatsnamenindex op delen I-X / B: Zaaknamenindex op delen I-X / C: Persoons- en plaatsnamenindex op delen XI-XX / D: Zaaknamenindex op delen XI-XX / E-F: Plaats-, persoons- en zaaknamenindex op delen XXI-XXX / Overzicht van de bewerkte tijdschriften.


Back to Top